L’ implantologia es una de les millors tècniques que s’encarrega de  rehabilitar les peces dentals absents sense necessitat de malmetre les dents sanes que tenim. 

L’implant de titani s’introdueix dins de l’os complint la funció de les arrels naturals de les dents per després poder col·locar una pròtesis.

Programar una visita

Equip

Clínica Dental Girona Ortodoncia Morell
Medical Doctor
Dr. Emilio Delgado

També treballem amb les següents mútues